24 лютого 2022 року о 5 годині ранку росія завдала ракетних ударів по території України й розпочала пряме повномасштабне вторгнення. Почалася Велика Вітчизняна війна Українського Народу проти нацистсько-фашистської орди рф. Українці стали на захист Рідної Землі. Ми впевнені - Україна переможе! За нами Правда, з нами Бог! Нас підтримує весь світ! Українці - вільний, нескорений народ! Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!

Вивчаємо В.Сухомлинського


Василь Олександрович Сухомлинський – великий педагог, мудрий учитель. У його палкому серці жила велика доброта та любов до всього світу. Він не лише навчав, а й прищеплював кожній дитині найкращі людські якості, виховував доброту, чуйність, людяність, патріотизм, любов до батьків, до людей і до рідної землі.


Народився Василь Олександрович 28 вересня 1918 року в с. Василівка Олександрійського повіту Херсонської губернії (тепер Кіровоградська область) у селянській родині. Він був другою дитиною в сім’ї, яка мала чотирьох дітей. 
Батько – Олександр Омелянович був помітною людиною в селі: тесля, член правління колгоспу, учитель праці, сількор, й активний учасник сільської самодіяльності. 
Бабуся і мама були обдарованими, творчими натурами, носіями народних традицій, і це значною мірою вплинуло на особистість майбутнього педагога. (Читати далі)
ВЧИМО, ЧИТАЄМО І СЛУХАЄМО В.СУХОМЛИНСЬКОГО
 (Аудіоказки)

"Пшеничний колосок" Збірка казок
 Серед численних народних та авторських казок особ­ливо виділяються коротенькі казкові оповідки Василя Сухомлинського. Високоморальні, сповнені любові до природи, до всіх і до всього живого, вони є тим благодатним засобом, за допомогою якого можна забезпечити комплексну реалізацію завдань фізичного, розумового, мовленнєвого, естетичного, трудового, громадянського виховання дитини... (Твори від А до Я)Мудрі поради Василя Сухомлинського


 
Людино, хто ти на цій землі? / урок-бесіда для учнів 5-7 кл. (за В.Сухомлинським)
Жити гідно - що це значить? (за В.Сухомлинським)
Подорож до країни Радості й Добра (за В.Сухомлинським) Додатки: презентація  конкурс загадокВасиль Сухомлинський. Казки та оповідання німецькою мовою
. pdf

Спадщина Василя Сухомлинського. Перевір себе

Мудрі вислови від В.Сухомлинського


Життєві цінності від Василя Сухомлинського


Гра-пазл Оповідання Василя Сухомлинського


Загадки за творами Сухомлинського


Василь Сухомлинський Життя й діяльність

Склади пазли

  
Василь Сухомлинський: діалог із сучасністю. До 105 річниці від Дня народження / КОІППО

Василь сухомлинський і сучасна освіта / КОІППО / Кафедра ППКО

зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 104-й річниці від дня народження В. Сухомлинського, 11-12.10.2022 / уклад. О.Е. Жосан,
В.В. Войтко. – Кропивницький, 2022. – 378 с.


Тетяна Ружанська. «Становлення Справжньої Людини за літературною спадщиною Василя Сухомлинського»
Доповідь-презентація. ХІІІ Міжнародні та ХХХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Грані особистості педагога у вимірах сьогодення», приурочені 105-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського та 30-річчю проведення всеукраїнських педагогічних читань.


Ружанська Т.В. Комплексний підхід до створення власної моделі становлення і розвитку компетентного і творчого читача
Доповідь. IV Міжнародна науково-практична конференція та ХХ Всеукраїнські педагогічні читання "Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості"
У статті викладено досвід діяльності шкільної бібліотеки з питань формування і розвитку творчої особистості, комплексного підходу до створення власної моделі становлення компетентного і творчого читача. Висвітлюються основні форми і методи індивідуальної та групової роботи щодо розкриття і підтримки у шкільної молоді талантів, творчих здібностей, індивідуальних обдарувань та виховання гармонійно розвинутої особистості у контексті гуманістичного виховання на засадах педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.(Читати)


Ружанська Т.В. Творча співпраця шкільного колективу та шкільної бібліотеки у процесі формування ціннісного ставлення учнів до природи у контексті громадянського виховання
Доповідь. Всеукраїнська науково-методична конференція "Виховання громадянина-патріота в педагогіці В.О.Сухомлинського та сучасній освітній практиці"
Сьогодні одною з найважливіших проблем, що турбують людство, є екологічна проблема. І від того, як ми будемо її вирішувати, залежатиме майбутнє всього людства. Сучасна школа приділяє значну увагу екологічному вихованню школярів. Адже формувати у дітей почуття любові до природи, навколишнього світу, означає вчити їх любити рідний край, піклуватися про нього, бути справжніми громадянами і патріотами своєї Батьківщини. У статті викладено досвід творчої співпраці школи та бібліотеки з питань формування у школярів ціннісного ставлення до природи та навколишнього світу, виховання гармонійно розвинутої особистості у контексті громадянського виховання на засадах педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.(Читати)


Список літератури 
для книжкової виставки з нагоди річниці від Дня народження В.О.Сухомлинського  (буклет)

1.  Антонець М. Я. Сучасні проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині В.Сухомлинського : монографія. 6-те вид.  Київ : Четверта хвиля, 2013.  224 с.
2.  Біланюк Ю. Ф., Кохан А. І. Штрихи до портрета Василя Сухомлинського [До 85 річниці від дня народження].  Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2003.  60 с.
3.  Бровченко Л. Ф. Насамперед – учитель. Київ : Знання, 1986.  48 с.  (Серія VII «Педагогічна», №1).
4.  Деркач В. Ф., Гришина Р. М., Явтушенко Л.С. Павлиська школа ім. В.О.Сухомлинського сьогодні. Кіровоград : Поліграф-Терція, 2003.  304 с.
5.  Литвиненко М. А. Педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського : путівник. Київ: Рад. школа, 1978.  36с., іл.
6.  Пеннер О.В., Рожела В.Ф. Путівник по Державному педагогічно-меморіальному музею В.О.Сухомлинського / відповід. за випуск: О.Г.Романенко, Н.А.Калініченко.  Павлиш, 2003.  31 с.
7.  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / сост. О.В.Сухомлинская.  Москва: Педагогика, 1990.  288 с. (Библиотека учителя).
8.  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев : Радянська школа, 1974.  288 с.
9.  Сухомлинский В. А. Серце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну. Київ : Рад. школа, 1985.  557 с.
10.  Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / підгот. до вид. текст і написав вступ. статтю В. Ф. Шморгун.  Київ: Радянська школа, 1978.  263 с.
11.  Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека. Педагогическое наследие / сост. О.В.Сухомлинская.  Москва : Педагогика, 1990.  288 с.  (Б-ка учителя).
12. Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу. Київ : Радянська школа, 1971.  208 с.
13. Сухомлинський В. О. Народження громадянина. Київ : Рад. школа, 1970.  288 с.
14. Сухомлинский В. А. Павлышская средняя школа : обобщение опыта учебно-воспитательной работы в сельской школе. 2-е изд.  Москва: Просвещение, 1979.  393 с., 9 л. ил.
15. Сухомлинский В. А. Разговор с молодым директором школы. 2-е изд. - Москва : Просвещение, 1982.  206 с.
16. Сухомлинский В. А. Рождение гражданина. пер. с укр. Н.Дангуловой.  3-е изд.  М.осква: Мол. гвардия, 1979.  335 с.
17. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. Київ: Рад. школа, 1988.  284 с.
18. Сухомлинский В. А. Об умственном воспитании / сост. и авт. вступ. ст. М. И. Мухин.  Київ : Рад. школа, 1983.  224 с.
19. Сухомлинский В. А. Письма к сыну : кн. для учащихся. 2-е изд.  Москва : Просвещение, 1987.  128 с.
20. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. 2-е изд.  Киев : Рад. школа, 1972.  243 с.
21.Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві. Київ : Радянська школа, 1988.  310 с.
22. Цюпа І. А. Добротворець : повість [про В.О.Сухомлинського]. Київ : Дніпро, 1971. 207 с.  (Романи й повісті. Випуск 8).
23. Цюпа І. А. Василь Сухомлинський. Добротворець. 2-ге вид. зі змін.  Київ : Рад. школа, 1985. 216 с. (Пед. б-ка «Світ в образах»).

Твори В.О.Сухомлинського для дітей

1.  Сухомлинський В.О. Бути людиною: оповідання, казки.  Харків: Белкар-книга, 2013.  48 с.  (Веселка).
2.  Сухомлинський В. О. Вогнегривий коник. Казки. Притчі. Оповідання.  Київ : Вікар, 2008.  200 с.: іл.  (Скарби української літератури).  
3.  Сухомлинський В.О. Вогник у вікні: оповідання, казки. Харків : Белкар-книга, 2017.  64 с.  (Веселка)
4.  Сухомлинський В. О. Всі добрі люди - одна сім’я: збірка художніх творів для дітей.  Харків : Школа, 2012. 160 с. 
5.  Сухомлинський В. О. Гавеня і соловей: оповідання [Чит. по складах]. Харків : Юнісофт,  2016.  48 с.
6.  Сухомлинський В. О. Казки Школи під Голубим Небом: казки, притчі, оповідання. Київ: Рад. школа, 1991. 191 с.: іл.
7.  Сухомлинський В. О. Квітка сонця: притчі, казки, оповідання. Харків : Школа, 2010.  240 с.
8.  Сухомлинський В.О. Ледача подушка: оповідання [Чит. по складах]. Харків: Юнісофт,  2016.  48 с.  
9.  Сухомлинський В.О. Майже чарівна казка: казки, оповідання. Харків : Белкар-книга, 2015, 64 с.; іл.
10. Сухомлинський В.О. Найгарніша мама: казки.  Харків : Белкар-книга, 2017.  48 с.  (Промінець).
11.    Сухомлинський В.О. Суниці для Наталі: оповідання [Читаємо по складах]. Харків : Юнісофт,  2016.  48 с. 
12.  Сухомлинський В. О. Чиста криниця: казки, оповідання, етюди: для сімейного читання.  Київ: Веселка, 1993.  287 с.: іл.
13. Сухомлинський В.О. Я розповім вам казку… Філософія для дітей /  уклад. О.В.Сухомлинська. Харків: Школа, 2016.  576 с.
14.  Кирпа Г.М., Стрілько В.В. Андрійкова книжка: уроки гарної поведінки: пробн. посіб. для учнів 1 кл. [твори В.Сухомлинського].  Київ: Освіта, 1991.  32с.Немає коментарів:

Дописати коментар